Sunsystem EPC решения при изграждане на Фотоволтаични електрически централи

Нашето оборудване

Електрическа енергия, добита от слънцето, произведена без движещи се части, шум или замърсяване.

За SUNSYSTEM

Фирма НЕС е специализирана в производството на изделия, oползотворяващи алтернативни източници на енергия и щадящи околната среда.

SUNSYSTEM Photovoltaics е направление към фирма НЕС, занимаващо се с инженеринг, доставка на оборудване и изграждане на фотоволтаични паркове.

Дейност

NES е първият производител на слънчеви термални изделия в България и е пазарен лидер в този сегмент. Продуктовото портфолио на компанията включва:

  • Слънчеви колектори SUNSYSTEM
  • Фотоволтаични модули
  • Проектиране, доставка и изграждане на фотоволтаични паркове

Търговската марка SUNSYSTEM е разпознаваема и предпочитана от клиентите в над 70 държави на 5 континента. Близо 90% от продуктите са предназначени за износ.

500 високо квалифицирани специалисти

„НЕС“ ООД разполага със собствени складови и търговски бази в Шумен, София и Лайпциг. В заводите на фирмата работят над 500 висококвалифицирани специалисти.

База на площ от 20000 м²

NES разполага с aдминистративни, производствени и складови помещения с обща площ от 20 000 м²

Система за управление на качеството ISO 9001:2008

Качеството на всяко изделие, както и на производствените процеси се следят стриктно по система за управление на качеството ISO 9001:2015.

Свържете се с нас за персонална оферта