Smart Meter TS 100A-1

235.00 лв. с ДДС

Двупосочен измервателен уред, който оптимизира потреблението, записва кривата на натоварване и контролира различните енергийни потоци