HS182 182-M-72-MH

* минимално количество 1 палет /31 броя/

МОНОКРИСТАЛЕН HALF-CELL МОДУЛ

Монокристален PV модул, технология half-cell. 144 клетки.

  • Висока ефективнст на преобразуване на модула, чрез използване на иновативен дизайн за половин клетки и клетъчна технология Multi-busbar (MBB).
  • Модулът съдържа 144 броя 182 * 182 mm половин клетки като максималната мощност може да достигне 550 W.
  • Отлична адаптивност към сурова околна среда.
  • По-висока производителност при слаба осветеност.
  • Устойчивост на Потенциална индуцирана деградация (PID).