SL (without MBUS)

1,171.00 лв. с ДДС

Смартлогер (without MBUS)

Смартлогерът е предназначен за инвертори за соларни панел.