Smart Logger 3000B

4,977.00 лв. с ДДС

Смартлогерът е предназначен за инвертори за соларни панели.