SUNSYSTEM GR+

Система за наземен монтаж

Системата SUNSYSTEM GR+ е резработена за монтаж на фотоволтаични панели директно на земната повърхност. Стойка позволява монтажа на до 6,8 или 12 броя фотоволтаични панели с мощност от 450 до 550W. Монтажа на стойката се извършва чрез набиване на носещите профили директно в земната повърхност. Системата позволява свързване на фотоволтаичните панели в един ред. Повърхностното покритие на профилите допринася за увеличаване на експлоатационния период до над 30 години.