БЕЛГРАД, Сърбия

Соларен парк Белград, Сърбия

  • Инсталирана мощност: 111 kW
  • Модули SUNSYSTEM 450 W
  • Инвертори Huawei  SUN 2000-10KTL-M1 – 3 бр; Huawei  SUN 2000-30KTL-M3 – 2 бр
  • Монтажна система за керемиден и ламаринен покрив
  • Предназначение: собствени нужди и продажба към ЕРП