ФОТОКРИСТИЯН, с. Гълъбово

На 25.06.2012 е пусната в експлоатация още една нова централа:

Фотокристиян (Гълъбово)

  • Инсталирана DC мощност: 72,38 kWp (308 модула по 235 Wp – Sunsystem 235p)
  • Отдавана АС мощност в мрежата: 68 kW (4 инвертора по 12 kW – Fronius IG Plus 150V-3, 2 инвертора по 10 kW – Fronius IG Plus 120V-3)
  • Конструкции – на клиента
  • Мониторингова система – Fronius DATCOM
  • Статус: РАБОТЕЩА от 25.06.2012