ХАДДАД МИЛК, с. Макариополско

Соларен парк ХАДДАД МИЛК, с. Макариополско, община Търговище

  • Инсталирана мощност: 82 500 W
  • Модули AMERISOLAR-7-144/550W HCM – 150 бр.
  • Инвертори HUAWEI SUN 2000 – 10KTL-M1; HUAWEI SUN 2000 – 20KTL-M2; HUAWEI SUN 2000 – 36KTL-M3;
  • Монтажна система SUNSYSTEM MSPH
  • Предназначение: собствено потребление