МЕГАКОМЕРС, гр. Айтос

ФВЕЦ МЕГАКОМЕРС, гр. Айтос

  • Инсталирана мощност: 60 kW
  • Модули AMERISOLAR-7-144/550W HCM – 109 бр.
  • Инвертори 2бр. трифазни HUAWEI SUN 2000 – 20KTL – M2 и HUAWEI SUN 2000 – 36KTL – M3
  • Монтажна система за керемиден покрив SUNSYSTEM PT2
  • Предназначение: собствено потребление