НАДЕЖДА, с. Климент

ФВЕЦ НАДЕЖДА, с. Климент, обл. Шумен

  • Инсталирана мощност: 60 kW
  • Модули AMERISOLAR 550 wp – 109 бр.
  • Инвертор – Fronius TAURO 50-3-P
  • Монтажна система за покрив тип сандвич панел SUNSYSTEM MSPH
  • Предназначение: собствено потребление