РОДОПЧАНКА, с. Бял Извор

PV централа на покрива на мандра „Родопчанка“ в село Бял Извор община Ардино.

  • Инсталирана (DC) мощност – 78,96 kWp
  • Отдавана (AC) мощност в мрежата – 72 kW
  • Инвертори – Fronius IG Plus 150 V – 12 kW – 6 бр.
  • Модули – Sunsystem 235m – 235 Wp – 336 бр.
  • Конструкции – Hilti
  • Система за мониторинг – Fronius DatCom.