ЩИТ ПРОТЕКТ, с. Божичен

ФВЕЦ ЩИТ ПРОТЕКТ, с. Божичен, общ. Иваново, обл. Русе

  • Инсталирана мощност: 30 kW
  • Модули AMERISOLAR 6M144-HC 430W-450W MC – 66 бр.
  • Инвертори – FRONIUS Symo 15.0-3-M WLAN/LAN/Webserver и FRONIUS Symo 8.2-3-M Light
  • Монтажна система за керемиден покрив SUNSYSTEM PT2
  • Предназначение: собствено потребление и продажба