СМЯДОВО, обл. Шумен

Соларен парк Смядово, обл. Шумен

  • Инсталирана мощност: 120 kW
  • Модули SUNSYSTEM 550 W
  • Инвертори FRONIUS Eco 27.0
  • Наземен монтаж, набивна конструкция
  • Предназначение: продажба към ЕРП