СОЛАР СИСТЕМ ГРУП, с. Долно Сахране

Органик Сън / с. Долно Сахране /

  • Инсталирана DC мощност: 184,24 kWp (784 модула по 235 Wp – не са на SUNSYSTEM)
  • Отдавана АС мощност в мрежата: 168 kW (14 инвертора по 12 kW – Fronius IG Plus 150V-3)
  • Конструкции – SUNSYSTEM
  • Мониторингова система – Fronius DATCOM
  • Статус: РАБОТЕЩА от 28.06.2012