ТЕХНОЛОГИЯ HALF-CELL

Half-cell е нова техника за производство на соларни модули, която стана предпочитана през последните няколко години, заради по-високата ефективност на модулите.

Тези модули използват или моно или поли-клетки. Начинът, по който са сглобени в един модул, обаче, е променен, за да осигури по-голяма ефективност от един модул.

Ако един стандартен соларен панел има 60 клетки, разполовените клетки /half-cell/ удвояват тази бройка на 120 за същия размер слънчев панел. Новият дизайн намалява вътрешните загуби, което води до по-добри характеристики на производителността на енергията, особено във време на висока радиация. По-малките клетки изпитват намалено механично напрежение, така че има намалена възможност за напукване. Модулите с половин клетка имат по-високи изходни стойности и са по-надеждни от традиционните панели.

Основното предимство на Half-Cell фотоволтаичните модули е тяхната висока ефективност при засенчване, тъй като дори и при пълно затъмняване на едната половина на модула, другата може да работи на пълна мощност /изключително ефикасно при така наречената „шарена сянка“.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА НА HALF-CELL МОДУЛИТЕ:

  • Превъзхождат стандартните соларни панели при слабо осветление
  • Те са с много по-висока ефективност и устойчивост във времето в   сравнение със стандартните панели
  • Те са значително по-малко податливи на микро-напукване  и на горещи точки, които са основните причини за повреда на панела
  • Намалява се вътрешното съпротивление в лентата, което подобрява общата ефективност на модула