ТРЪНИЦА, общ. Нови Пазар

ФЕЦ ТРЪНИЦА, общ. Нови Пазар

  • Инсталирана мощност: 49 500 W
  • Модули AMERISOLAR-7-144/550W HCM – 90 бр.
  • Инвертори 2бр. трифазни HUAWEI SUN 2000 – 20KTL – M2
  • Монтажна система SUNSYSTEM MSPH
  • Предназначение: собствено потребление