За нас

Електрическа енергия, добита от слънцето, произведена без движещи се части, шум или замърсяване. Чиста енергия. Добро бъдеще. За нашата планета. За Вашите деца. За Вас. За всички нас.

Фирма НЕС е специализирана в производството на изделия, oползотворяващи алтернативни източници на енергия и щадящи околната среда.

SUNSYSTEM Photovoltaics е направление към фирма НЕС, занимаващо се с инженеринг, доставка на оборудване и изграждане на фотоволтаични паркове.

Търговската марка SUNSYSTEM е разпознаваема и предпочитана от клиентите в над 70 държави на 5 континента. Близо 90% от продуктите са предназначени за износ.

500 високо квалифицирани специалисти

„НЕС“ ООД разполага със собствени складови и търговски бази в Шумен, София и Лайпциг. В заводите на фирмата работят над 500 висококвалифицирани специалисти.

База на площ от 20000 м²

NES разполага с aдминистративни, производствени и складови помещения с обща площ от 20 000 м²

Система за управление на качеството ISO 9001:2008

Качеството на всяко изделие, както и на производствените процеси се следят стриктно по система за управление на качеството ISO 9001:2015.

Дейност

NES е първият производител на слънчеви термални изделия в България и е пазарен лидер в този сегмент. Продуктовото портфолио на компанията включва:

  • Слънчеви колектори SUNSYSTEM
  • Фотоволтаични модули
  • Проектиране, доставка и изграждане на фотоволтаични паркове